Kursused

Õppeaasta 2019/2020

Avatud on lisakursus.

Sihtgrupp: 9. klassi õpilased
Aeg: 09.01, 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 13.02, 20.02, 05.03 ja 12.03 algusega kell 16.00
Maht: 18 akadeemilist tundi
Koht: Tallinna Reaalkool, Estonia pst 6
Õppe-eesmärgid: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli füüsikakursusest. Omandada täiendavaid võtteid kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega tuleb paratamatult gümnaasiumi reaalharus õppijatel kokku puutuda. Täiendada olemasolevaid oskusi laboratoorsete tööde teostamisel. Arendada analüüsioskusi, süvendada arusaamu põhjuse ja tagajärje vahelistest seostest. Kinnistada õpilaste veendumust, et füüsika on eelkõige loodusteadus, mille tundmine võimaldab ümbritsevat maailma selgitada ühel võimalikul teel.
Õpetaja: Reivo Maasik (Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja)
Kursuse hind: 70 eurot  

REGISTREERIMINE

Õpilane arvatakse nimekirja, kui kursuse tasu on laekunud. 
Arve saadetakse registreerimisvormis märgitud aadressile hiljemalt jaanuari alguseks.

Ettevalmistuskursus füüsikast gümnaasiumisse pürgijatele

Sihtgrupp: 9. klassi õpilased
Aeg: 09.01, 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 13.02, 20.02, 05.03 ja 12.03 algusega kell 16.00
Maht: 18 akadeemilist tundi
Koht: Tallinna Reaalkool, Estonia pst 6
Õppe-eesmärgid: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli füüsikakursusest. Omandada täiendavaid võtteid kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega tuleb paratamatult gümnaasiumi reaalharus õppijatel kokku puutuda. Täiendada olemasolevaid oskusi laboratoorsete tööde teostamisel. Arendada analüüsioskusi, süvendada arusaamu põhjuse ja tagajärje vahelistest seostest. Kinnistada õpilaste veendumust, et füüsika on eelkõige loodusteadus, mille tundmine võimaldab ümbritsevat maailma selgitada ühel võimalikul teel.
Õpetaja: Toomas Reimann (Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja)
Kursuse hind: 70 eurot  

KOHAD HETKEL TÄITUNUD!

Õpilane arvatakse nimekirja, kui kursuse tasu on laekunud. 
Arve saadetakse registreerimisvormis märgitud aadressile hiljemalt jaanuari alguseks.

Ettevalmistuskursus matemaatikast gümnaasiumisse pürgijatele

Sihtgrupp: 9. klassi õpilased
Aeg: 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 26.02 ( 19.02 jääb ära, õppejõudu pole koolis), 04.03 ja 11.03  algusega kell 16.00
Maht: 18 akadeemilist tundi
Koht: Tallinna Reaalkool, Estonia pst 6
Sisu: Kursuse käigus süstematiseeritakse ja korrastatakse olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli matemaatikast. Läbitakse järgmised teemad: protsent, ratsionaalavaldiste lihtsustamine ja kirjalik arvutamine, võrrandid ja võrrandisüsteemid, funktsioonid ning planimeetria.
Õpetaja: Riin Saar  (Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja)
Kursuse hind: 70 eurot

KOHAD HETKEL TÄITUNUD!

Õpilane arvatakse nimekirja, kui kursuse tasu on laekunud. Arve saadetakse registreerimisvormis märgitud aadressile hiljemalt jaanuari alguseks.

Close

„Kas teate, naksitrallid, mis tähendab õnn? Õnn tähendab seda, et su mänguhiir on ikka ilusasti alles, olgugi ta rattad natuke rohkem kulunud!" Eno Raud, „Naksitrallid“