Robootika

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 8.00 – 8.50 või teisipäeviti kell 8.00 – 8.50 või teisipäeviti kell 13.05 – 13.55
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli väikeses majas.
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143.
Ring on tasuline: aastamaks 160 eurot.
Ring alustab tööd 14. septembrist 

Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest. Aasta jooksul saadakse kokku 30 korda. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed. Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (2. klass)

Sihtrühm: 2. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 14.00-15.30
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli väikeses majas.
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143.
Ring on tasuline: aastamaks 2. klassis 200 eurot.
Ring alustab tööd 15. septembrist

Tund erineb 1. klassis läbitavatest teemadest. Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest. Aasta jooksul saadakse kokku 30 korda. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed. Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil (2.-3. klass)

Sihtrühm: 2. klassi õpilane, kes on läbinud kursuse LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil või 3. klassi õpilane (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).
Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 16.00 – 17.00
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt. 11), ruum nr 13
Ringi juhendavad: õpetaja Ahti Pent
Ring on tasuline: aastamaks 150 eurot.

Robootika alustega tutvumine toimub LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm NXT komplektide baasil. Õpitakse tundma baasriistvara, so juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid), tarkvara kasutamist blokkskeemide abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil – jätkukursus (1.-9. klass)

Sihtrühm: 1.-9. klassi õpilased, kes on läbinud LEGO EV3 baaskursuse (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 15.45 – 16.45
Toimumiskoht: Tatari tänav 3, IV korrus.
Ringi juhendab: õpetaja Ahti Pent
Ring on tasuline: aastamaks 150 eurot.
Ring alustab tööd 16. septembrist
KOHAD ON TÄITUNUD!

Õpilased on juba omandanud robootika ja programmeerimise  alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi praktilistes ülesannetes, imiteeritakse tavaelus olevaid probleeme ja püütakse leida neile sobivaid lahendusi. Suur rõhku pannakse erinevate masinate ehitamisele. Õpitakse tundma ning ehitama erinevaid mehhanisme, ülekandeid ja konstruktsioone. Ehitatakse paaris ja  meeskonnatööna erinevaid masinaid, mis lahendavad mingisuguseid probleeme või täidavad ülesandeid. Peetakse omavahelisi võistlusi. Õpe ja ehitamine toimub LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 ja Nxt komplektide ning nende laienduste baasil. Maksimaalselt saab ringis osaleda 20 õpilast. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Robootikaklubi Lego Mindstorm baasil edasijõudnutele (4.-7. klass)

Sihtrühm: 4.-7. klassi õpilased (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool), kes on läbinud Lego Mindstormi baas ja jätkukoolituse ning on saanud eelnevate ringide juhendajalt soovituse. Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Reaalkooli Robotistuudio (7.-12. klass)

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool) Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Close

„Põnevaimad saladused on alati peidus kõige ebatõenäolisemates kohtades.“ Roald Dahl „Charlie ja šokolaadivabrik“