Robootika

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg:
esmaspäeviti kell 8.00 – 8.50 või
teisipäeviti kell 8.00 – 8.50 või
teisipäeviti kell 13.05 – 13.55
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli väikeses majas.
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143.
Ring on tasuline: aastamaks 150 eurot.
Ring alustab tööd 17. septembrist.

Registreerimine: Kohad on täitunud!

Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest.
Aasta jooksul saadakse kokku 30 korda. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (2. klass)

Sihtrühm: 2. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg:
teisipäeviti kell 14.00-15.30
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli väikeses majas.
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143.
Ring on tasuline: aastamaks 2. klassis 180 eurot.
Ring alustab tööd 17. septembrist.

Registreerimine: Kohad on täitunud!

Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest.
Aasta jooksul saadakse kokku 30 korda. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil (2.-3. klass)

Sihtrühm: 2. klassi õpilane, kes on läbinud kursuse LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil või 3. klassi õpilane (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).
Toimumisaeg:
esmaspäeviti kell 16.00 – 17.00. või
neljapäeviti kell 16.00 – 17.00.
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt. 11), ruum  nr 13.
Ringi juhendavad: õpetaja Ahti Pent ja õpetaja Rene Ämarik
Ring on tasuline: aastamaks 150 eurot.
Ring alustab tööd 17. või 20. septembrist.

Registreerimine:  Kohad on täitunud, võimalik registreerida ootenimekirja!

REGISTREERIMINE Esmaspäev
REGISTREERIMINE Neljapäev

Robootika alustega tutvumine toimub LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm NXT komplektide baasil. Õpitakse tundma baasriistvara, so juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid), tarkvara kasutamist blokkskeemide abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde.
Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil – jätkukursus (1.-9. klass)

Sihtrühm: 1.-9. klassi õpilased, kes on läbinud LEGO EV3 baaskursuse (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 15.45 – 16.45
Toimumiskoht: Tatari tänav 3, IV korrus.
Ringi juhendab: õpetaja Ahti Pent
Ring on tasuline: aastamaks 150 eurot.
Ring alustab tööd 19. septembrist.

Registreerimine:  Kohad on täitunud, võimalik registreerida ootenimekirja!

REGISTREERIMINE

Õpilased on juba omandanud robootika ja programmeerimise  alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi praktilistes ülesannetes, imiteeritakse tavaelus olevaid probleeme ja püütakse leida neile sobivaid lahendusi. Suur rõhku pannakse erinevate masinate ehitamisele. Õpitakse tundma ning ehitama erinevaid mehhanisme, ülekandeid ja konstruktsioone. Ehitatakse paaris ja  meeskonnatööna erinevaid masinaid, mis lahendavad mingisuguseid probleeme või täidavad ülesandeid. Peetakse omavahelisi võistlusi. Õpe ja ehitamine toimub LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 ja Nxt komplektide ning nende laienduste baasil.
Maksimaalselt saab ringis osaleda 20 õpilast. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Robootikaklubi Lego Mindstorm baasil edasijõudnutele (4.-7. klass)

Sihtrühm: 4.-7. klassi õpilased (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool), kes on läbinud Lego Mindstormi baas ja jätkukoolituse ning on saanud eelnevate ringide juhendajalt soovituse.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool.
LISAINFO

Reaalkooli Robotistuudio (7.-12. klass)

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool.
LISAINFO