Loovus

Kunstiring (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: neljapäeviti kell 8.00 – 8.45 
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 44
Ringi juhendab: õpetaja Kalli Vendik
Ring on tasuline: aastamaks 10 eurot
Ring alustab tööd 10. septembrist.
KOHAD ON TÄITUNUD!

Kunstiringis vaatame kunsti, räägime kunstis, loome ise uusi kunstiteoseid ja tunneme oma loomingust rõõmu. Maksimaalselt saab ringis osaleda 16 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Kunstiring (2.-9. klass)

Sihtrühm: 2.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 14.00 – 14.45 
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 44
Ringi juhendab: õpetaja Kalli Vendik
Ring on tasuline: poolaasta osamaks 10 eurot
Ring alustab tööd 15. septembrist
Registreerimine algab 03.09 kell 10.00
REGISTREERIMINE

Registreerimine toimub kaks korda aastas. Kui õpilasel on huvi võtta ringitööst osa mõlemal perioodil, ei pea ta uuesti registreeruma.

Meie kooli vanemas kooliastmes on kunstitunnid koondatud ühele poolaastale ja võib tekkida olukord, kus kunsti tegemist hindav laps ei leia selleks kohta või aega. Kunstiring on selleks suurepärane koht. Ringitöös keskendutakse enamasti joonistamisele ja maalimisele, aga leitakse ka muid toredaid tegevusi. Teemasid käsitletakse koos, oma loomingus on noored kunstnikud vabad ja lõpptulemuse üle otsustavad ise. Igale tööle lähenetakse individuaalselt ja selle teostamiseks võetakse piisavalt aega. Kunstiringis tutvutakse ka kunstimaailma tegijatega ja räägitakse neist lähemalt.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Draamaring (2.-4. klass)

Sihtrühm: 2.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool) Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Draamaring (6.-9. klass)

Sihtrühm: 6.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool) Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Animatsiooniring (4.-7. klass)

Sihtrühm: 4.-7. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti 15.00 – 16.00
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 14
Ringi juhendab: Nukufilmi Lastestuudio juhendajad.
Ring on tasuline:  27 eurot kuus
Ring alustab tööd 14. septembrist.
REGISTREERIMINE (4 viimast kohta)

Lisainfo

Animaringis tutvume animatsiooni olemuse ja erinevate animatsiooniliikide, optilise illusiooni tekkimise ning filmitegemise etappidega. Samm sammult teeme üheskoos läbi idee loomise, tegelaste ja dekoratsioonide meisterdamise, oma filmiklipi salvestamise ja helindamise. Lastel on võimalus proovida grupitööd ja igal lapsel valmib erinevates tehnikates animaklippe. Aasta jooksul tegeleme ka pikema filmiprojektiga. Animatsioon on igal pool meie ümber ekraanidel alates internetilehekülgedest, reklaambänneritest kuni animafilmide ja arvutimängudeni. Animatsioon muutub aina tähtsamaks vahendiks sõnumite edastamisel. Ise sõnumeid koostades õpime ka aru saama, kuidas ja millistel alustel on nad ehitatud ning aitame kaasa tervisliku kriitikameele arenemisele. See muudab oskuse animatsiooni luua aina väärtuslikuks, aga vahest tähtsamgi on, et animatsioon seob endas väga erinevaid kunstialasid nagu kirjandus, fotograafia, draama, butafooria, kujutav kunst jne. Lisaks sellele tuleb tööd teha ka mitmesuguste arvutiprogrammidega filmi kokkupanemisel. Niisiis annab animatsiooniga tegelemine mitmekülgsete oskuste pagasi. Peaasi aga, et kogu õppimise, otsimise ja avastamise juures saab küllalt mängida mõtete ja lahendustega.

Ringi korraldab Nukufilmi Lastestuudio