Arvutiring

Arvutiring algajatele (1.-2. klass)

Sihtrühm: 1.-2. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti või teisipäeviti kell 13.30 – 14.15 
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 42 
Ringi juhendab: õpetaja Jaanika Lukk
Ring on tasuline: aastamaks 160 eurot, mida on võimalik tasuda kuude kaupa à 20 eurot.
Ring alustab tööd 9. septembrist.
Kohad on täitunud.

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 18 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Arvutiring edasijõudnutele (3.-4. klass)

Sihtrühm: 3.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: neljapäeviti 14.00-15.30
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 42 
Ringi juhendab: õpetaja Jaanika Lukk
Ring on tasuline: aastamaks 320 eurot, mida on võimalik tasuda kuude kaupa à 40 eurot.
Ring alustab tööd 12. septembrist
Kohad on täitunud.

Õpilane kinnistab teadmisi arvuti riistvarast ja tarkvarast. Kordab üle baasteadmised MS Word, MS PowerPoint ning MS Excel programmidest. Õpib kasutama pildi-, video- ja helitöötlusprogramme. Tutvub erinevate arvutamis-, joonistus- ja õppemängude keskkondadega. Õpilane kasutab programmeerimiseks miniarvutit Micro:Bit ning esitab oma tööd GoogleDrive keskkonnas. Õpilane õpib 3D modelleerimist ja kasutama 3D printerit.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Arvuti- ja programmeerimisring (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool) Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Arduino huviring (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool) Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Mikroarvuti Microbit programmeerimise huviring algklassidele (3.-4. klass)

Sihtrühm: 3.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool). Õpilased, kes on varem läbinud programmeerimise kursuse. Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Tüdrukud programmeerima! (6.-9. klass)

Sihtrühm: 6.-9. klassi tüdrukud (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool) Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Multimeedia (7.-12. klass)

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool) Ringi korraldab Tallinna Reaalkool. LISAINFO

Close

Kui Mart külmetab, siis Kadri sulatab.