Arvutiring

Arvutiring algajatele (1.-4. klass)

Sihtrühm: 1.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 13.30 – 14.15 või
kolmapäeviti kell 13.00-13.45
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 13
Ringi juhendavad: õpetaja Krsiti Saarpuu ja õpetaja Jaanika Lukk
Ring on tasuline: aastamaks 160 eurot, mida on võimalik tasuda kuude kaupa à 20 eurot.
Ring alustab tööd 11. septembrist.

Registreerimine: Kohad on täitunud!

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge.

Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 18 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Arvutiring edasijõudnutele (2.-4. klass)

Sihtrühm: 2.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 14.20 – 15.05
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 13
Ringi juhendab: õpetaja Krsiti Saarpuu
Ring on tasuline: aastamaks 160 eurot, mida on võimalik tasuda kuude kaupa à 20 eurot.
Ring alustab tööd 11. septembrist.

Registreerimine: Kohad on täitunud!

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge.

Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 18 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Arvuti- ja programmeerimisring (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool.
LISAINFO

Arduino huviring (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool.
LISAINFO

Mikroarvuti Microbit programmeerimise huviring algklassidele (3.-4. klass)

Sihtrühm: 3.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool). Õpilased, kes on varem läbinud programmeerimise kursuse.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool.
LISAINFO

Tüdrukud programmeerima! (6.-9. klass)

Sihtrühm: 6.-9. klassi tüdrukud (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool.
LISAINFO

Youtuberite ring (2.-7. klass)

Sihtrühm: 2.-7. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab 2minutit 
Lisainfo: https://2minutit.ee/lapsevanemale/.

Multimeedia (7.-12. klass)

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool.
LISAINFO