Tugiteenused

TKP TUGIVÕRGUSTIK

Psühholoog
Psühholoog tegeleb õpilaste individuaalse nõustamisega õpiraskuste, suhete, sõltuvuse või mõne muu mure korral. Õpilase toetamiseks teeb psühholoog koostööd lapsevanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ja teiste erialaspetsialistidega. Koolipsühholoogi vastuvõtt toimub Pärnu mnt 11 maja V korrusel (kab 52). Vastuvõtuaja kokkuleppimiseks võtke ühendust e-posti teel. Kontakt
Logopeed
Logopeed tegeleb õpilaste kõne- ja keeleprobleemide väljaselgitamise, kõneravi planeerimise ja läbiviimisega. Et paremini toetada kõneprobleemidega lapsi, teeb logopeed koostööd õpetajate, kooli juhtkonna, lapsevanemate ja teiste erialaspetsialistidega. Logopeedi vastuvõtt toimub Pärnu mnt 11 majas. Kontakt 
Koolitervishoid
Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral. Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult. Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis. Lisainfot lapsevanemale:

Palve lapsevanematele – palun ärge saatke haiget last kooli! Õpilasi teenindab SA Tallinna Koolitervishoid. Kabinet on õpilastele avatud tööpäevadel kell 8.00-16.00 III korrusel ruumis 35. Kontakt

Kuhu pöörduda vaimse tervise murede korral?

Elu või tervist ohustava erakorralise tervisemure korral: Kiirabi: 112 (24h)

Erakorralisele psühhiaatrilise mure tõttu alates 12.eluaastat pöörduge Tallinnas vastuvõtule SA PERH Psühhiaatriakliinikusse:
– Laste ja noorukitega pöördumisel võtke palun ühendust: 5860 0844
– Psühhiaatriapolikliiniku valvetoas Tallinnas võtavad erakorralisi haigeid vastu triaažiõed  9.00-16.00, kes täpsustavad probleemi olemuse ja kestuse ning otsustavad edasise abi suhtes ja vajadusel suunavad patsiendi edasi valvearstile.
– Eluohtlikus olukorras tuleb pöörduda SA PERH Psühhiaatriakliiniku valvetuppa: Paldiski mnt 52;  6172 650 (24h)

Vaimse tervise tuge saate leida ka telefoni teel:
Lasteabi: 116111 (24h)
Ohvriabi telefon 116 006 (24h)
Hingehoiu telefon 116 123 (24h)
Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)

Kui soovite nõu edasise vaimse tervise abi osas, siis võtke ühendust peaasi.ee e-nõustamis-teenusega:https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/

Tasuta psühholoogilise toe võimalused:
Tallinna Perekeskus: Asula 11; registreerimine: 6 556 970; http://www.pk.ee

Peaasi.ee pakub saatekirjata ja tasuta esmast vaimse tervise hindamist ja nõustamist 16-26.aastastele: https://registratuur.peaasi.ee/noored

Kuriteo või vägivalla ohvriks sattunutele annab abi, sh psühholoogilist abi Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi: https://www.palunabi.ee/

Kui laps (kuni 18a) on või võib olla seksuaalse väärkohtlemise ohver, siis võtke ühendust Lastemajaga: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja

Nemad aitavad seksuaalselt väärkohtlemise või selle kahtluse juhul, muuhulgas pakuvad psühholoogilist nõustamist.

Alati on võimalus pöörduda kooli tugimeeskonna poole.

Close

„Põnevaimad saladused on alati peidus kõige ebatõenäolisemates kohtades.“ Roald Dahl „Charlie ja šokolaadivabrik“