Õppeaasta 2021/2022

Koolivaheajad
I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;
II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;
IV vaheaeg 25. aprill – 1. mai 2022;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

Allikas: Haridus-ja Teadusministeeriumi koduleht

Perioodid
1. periood 01.09.2021–31.10.2021
2. periood 01.11.2021–17.12.2022
3. periood 20.12.2021–18.02.2022
4. periood 21.02.2022–15.04.2022
5. periood 18.04.2022–13.06.2022

Tunnistused
I poolaasta hinded pannakse välja seisuga 21.01.2022. I poolaasta tunnistused jagatakse kätte 04.02.2022.
II poolaasta hinded pannakse välja seisuga 09.06.2022. II poolaasta tunnistused jagatakse kätte 13.06.2022.

Õppenõukogude toimumise ajad
ÕN nr 1:  03.02.2022
ÕN nr 2: 10.06.2022
ÕN nr 3: 17.06.2022
ÕN nr 4: 30.08.2022

Riiklikud tasemetööd
4. klass
1) loodusõpetus (kirjalik)  6. -7. oktoober 2021
2) matemaatika (kirjalik) 14. september – 17. september 2021      

7. klass
1) loodusõpetus (kirjalik) 4. – 5. oktoober 2021
2) matemaatika (kirjalik) 14. september – 17. september 2021
3) inglise keel (kirjalik) 8., 11. oktoober 2021
4) inglise keel (suuline) 8., 11. – 13. oktoober 2021

Põhikooli lõpueksamid
1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal“.

Koolisisesed tasemetööd
1.–2. klass: kaks korda õppeaastas eesti keelest ja matemaatikast;
3. klass: kaks korda õppeaastas eesti keelest, matemaatikast, üks kord õppeaastas inglise keelest (II poolaasta);
4.– 6. klass: kaks korda aastas eesti keelest, matemaatikast + 4. klassis kolmas aine inglise keel
5. ja 6. klassis kolmas tasemetöö loodusõpetusest (mõlemal poolaastal)
7. klass: õppeaasta tasemetöö inglise keelest (II poolaastal)
8. klass: õppeaasta tasemetöö matemaatikast (suuline ja kirjalik) ja eesti keelest (II poolaastal)