Õppeaasta 2018- 2019

Koolivaheajad

1) I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
2) II vaheaeg: 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
3) III vaheaeg: 25. veebruar – 3. märts 2019;
4) IV vaheaeg (v.a. 12. klass): 22. aprill – 28. aprill 2019;
5) V vaheaeg (v.a. lõpuklassid): 12. juuni – 31. august 2019

Tunnistused

I poolaasta hinded pannakse välja seisuga 18.01.2019. I poolaasta tunnistused jagatakse kätte 31.01.2019.

II poolaasta hinded pannakse välja seisuga 05.06.2019. II poolaasta tunnistused jagatakse kätte 11.06.2019.

Õppenõukogude toimumise ajad

ÕN nr. 1: 30.01.2019

ÕN nr.2: 08.05.2019

ÕN nr.3: 10.06.2019

ÕN nr.4: 30.08.2019

Riiklikud tasemetööd

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019.
  • matemaatikas: 15. mai 2019.

II-III kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond:  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019.
  • matemaatikas: 21. mai 2019.
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 29. mai 2019.

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal“.