Õppeaasta 2022/2023

Koolivaheajad
I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022;
II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023;
IV vaheaeg 24. aprill – 30. aprill 2023;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni – 31. august 2023.

Allikas: Haridus-ja Teadusministeeriumi koduleht

Perioodid
1. periood 01.09.2022–21.10.2022
2. periood 31.10.2022–16.12.2022
3. periood 19.12.2022–17.02.2023
4. periood 20.02.2023–14.04.2023
5. periood 17.04.2023–14.06.2023

Tunnistused
I poolaasta hinded pannakse välja seisuga 20.01.2023. I poolaasta tunnistused jagatakse kätte 03.02.2023.
II poolaasta hinded pannakse välja seisuga 08.06.2023. II poolaasta tunnistused jagatakse kätte 14.06.2023.

Õppenõukogude toimumise ajad
ÕN nr 1:  02.02.2023
ÕN nr 2: 13.06.2023
ÕN nr 3: 16.06.2023
ÕN nr 4: 30.08.2023

Riiklikud tasemetööd
4. klass
1) loodusõpetus (kirjalik) 10.-13. oktoober 2022
2) matemaatika (kirjalik) 19. september – 22. september 2022
3) eesti keel (kirjalik) 23., 26. ja 27. september 2022

7. klass
1) loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
2) matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
3) eesti keel (suuline) 23., 26. ja 27. september 2022

III kooliaste
vene keel (kirjalik) 11. – 12. jaanuar 2023

Põhikooli lõpueksamid
1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
4) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal“.

Koolisisesed tasemetööd
1.–2. klass: kaks korda õppeaastas eesti keelest ja matemaatikast;
3. klass: kaks korda õppeaastas eesti keelest, matemaatikast, üks kord õppeaastas inglise keelest (II poolaasta);
4.– 6. klass: kaks korda aastas eesti keelest, matemaatikast + 4. klassis kolmas aine inglise keel
5. ja 6. klassis kolmas tasemetöö loodusõpetusest (mõlemal poolaastal)
7. klass: õppeaasta tasemetöö inglise keelest (II poolaastal)
8. klass: õppeaasta tasemetöö matemaatikast (suuline ja kirjalik) ja eesti keelest (II poolaastal)

Close

Nutikas õppija

Koosta tegevusplaan ja pea sellest kinni.