Õppeaasta 2019- 2020

Koolivaheajad
1) I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019; 
2) II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020; 
3) III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020; 
4) IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020; 
5) V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Tunnistused
I poolaasta hinded pannakse välja seisuga 17.01.2020. I poolaasta tunnistused jagatakse kätte 31.01.2020.
II poolaasta hinded pannakse välja seisuga 05.06.2020. II poolaasta tunnistused jagatakse kätte 10.06.2020.

Õppenõukogude toimumise ajad
ÕN nr 1:  30.01.2020
ÕN nr 2: 06.05.2020
ÕN nr 3: 08.06.2020
ÕN nr 4: 16.06.2020

Riiklikud tasemetööd
7. klass: loodusvaldkond (elektrooniline) 24. – 25.september 2019
4. klass: loodusvaldkond (elektrooniline) 1. – 2. oktoober 2019            
3. klass: eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020
6. klass: eesti keel (elektrooniline) – 13. mai 2020 

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“.  

Koolisisesed tasemetööd
1.–2. klass: kaks korda õppeaastas eesti keelest ja matemaatikast;                                      
3. klass: kaks korda õppeaastas eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest;
4.– 6. klass: kaks korda aastas eesti keelest, matemaatikast + 4. klassis kolmas aine inglise keel
5. ja 6. klassis kolmas tasemetöö loodusõpetusest (mõlemal poolaastal)             
7. klass: õppeaasta tasemetöö inglise keelest (II poolaastal)
8. klass: õppeaasta tasemetöö matemaatikast (suuline ja kirjalik) ja eesti keelest (II poolaastal)

Close

Kes tööd teeb, see rõõmu näeb.