COVID-19

Algaval õppeaastal lähtume viiruse leviku tõkestamisel järgmistest põhimõtetest:

1. Mask
• Vaktsineerimata töötaja kannab maski. Õpilastel ja vaktsineeritud töötajatel soovitame koolimajas kanda maski. Eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid.

2. Hajutatus
• Tegevused koolis on korraldatud nn mullides ehk kindlates rühmades. Ühe mulli moodustavad ühe lennu õpilased.
• Õpilased töötavad ruumis nii hajutatult kui võimalik.
• Soovitame õpilastel istuda perioodi vältel ühe ja sama pinginaabri kõrval.

3. Ventilatsioon
• Õppehoone ventilatsioonisüsteem on hooldatud ja filtrid on vahetatud.
• Peale iga tundi tuulutatakse klassiruumid.
• Kõikidesse klassiruumidesse on paigaldatud õhupuhastid.

4. Desinfitseerimine
• Viiruse leviku tõkestamisel on tähtsal kohal kätepesu.
• Klassiruumides ja välisuste juures  paiknevad käte desinfitseerimisvahendid.
• Klassiruumides on olemas pindade desinfitseerimisvahendid.

5. Täiendavad ettevaatusabinõud
• Õppekäike ja ekskursioone korraldatakse nn mullipõhiselt.
• Siseruumides toimuvatel üritustel ei ületa ruumi täituvus 50%.
• Koolimajja ei lubata üldjuhul kolmandaid isikuid, sh lastevanemaid.
• Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud.

6. COVID-19 haigusjuhtum
• Mistahes haigustunnuste korral tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ja võtta edasiste suuniste saamiseks ühendust perearstiga. Kõige sagedasemad COVID-19 sümptomid on peavalu, haistmis- või maitsmismeele kadu, ninakinnisus, köha, väsimus ja nõrkustunne, lihasvalu, nohu, kurguvalu ning palavik.
• COVID-19 haigestunu jääb karantiini olenemata vanusest.
• Koolis aset leidnud lähikontakti korral võivad kooliskäimist jätkata õpilased, kes on vaktsineeritud või COVID-19 haiguse mitte rohkem kui kuus kuud tagasi läbi põdenud.
Teised õpilased jäävad lihtsustatud karantiini: lähikontakti sattunud õpilasel tuleb teha kiirtest peale kontakti 5. päeval. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda. Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava testi tulemuse teadasaamist taas osaleda nii õppetöös kui ka kõigis huvitegevustes.

HTMi infokiri seisuga 21.01.2022

7. Õppetöö
• Kui klassis on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe.
• Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata.

8. Õppija toetamine
• Õppija vaimset tervist toetavad kooli tugispetsialistid: tugispetsialistid koolis.

Alus: Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: juhised
https://www.hm.ee/et/koroona#lihtsustatud_karantiin