COVID-19

Algaval õppeaastal 2022/2023 lähtume viiruse leviku tõkestamisel järgmistest põhimõtetest:

1. Mask
• Viiruse laialdase leviku korral on koolis soovituslik kanda maski.

2. Hajutatus laialdase viiruse leviku korral
 Tegevused korraldatakse koolis nn mullides ehk kindlates rühmades. Ühe mulli moodustavad ühe lennu õpilased.
• Õpilased töötavad ruumis nii hajutatult kui võimalik.
• Soovitame õpilastel istuda perioodi vältel ühe ja sama pinginaabri kõrval.

3. Ventilatsioon
• Õppehoone ventilatsioonisüsteem on hooldatud ja filtrid on vahetatud.
• Peale iga tundi tuulutatakse klassiruumid.
• Kõikidesse klassiruumidesse on paigaldatud õhupuhastid.

4. Desinfitseerimine
• Viiruse leviku tõkestamisel on tähtsal kohal kätepesu.
• Klassiruumides ja välisuste juures  paiknevad käte desinfitseerimisvahendid.
• Klassiruumides on olemas pindade desinfitseerimisvahendid.

5. Kiirtestimine
• Kool korraldab kiirtestimise üks kord nädalas, üldjuhul esmaspäeval.
• Juhul kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb tal sellest kooli teavitada, nõustumise korral lapsevanemal midagi teha ei tule.
• Positiivse kiirtesti tulemuse saanud õpilane läheb koju ja vajadusel võtab ühendust perearstiga.

6. COVID-19 haigusjuhtum
• Koju tuleb jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral.
Positiivse kiirtesti saanul tuleb koju jääda kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks. Vajadusel võtta ühendust perearstiga või helistada infoliinile 1220.
• Hea tava kohaselt annab lapsevanem haigusjuhtumist vanemate listi kaudu teada nii vanematele kui ka klassijuhatajale.
• Kerge nohu või köhaga võib koolis viibida siis, kui haigustunnuste päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga.
• COVID-19 haigega kokku puutunud lähikontaktsel tuleb hoolega jälgida oma tervist, sümptomite ilmnemisel kiirtestida ning haigustunnuste korral jääda koheselt koju ning vajadusel võtta ühendust perearstiga. Võimalusel soovitab Terviseamet ka lähikontaktsetel viieks päevaks koju jääda.

7. Õppija toetamine
• Õppija vaimset tervist toetavad kooli tugispetsialistid: tugispetsialistid koolis.

HTMi infokiri seisuga 22.08.2022

Close

Nutikas õppija

Koosta tegevusplaan ja pea sellest kinni.