Toiduraha mais/juunis

Koolilõuna hind Tallinna Kesklinna Põhikoolis on 1,34 eurot.
1.–9. klassini kompenseerib riik 1,00 eurot, ülejäänud osa, 0,34 eurot katab lapsevanem.

1. – 8. klass 9,86 eurot, 29 päeva.
9.D klass 6,12 eurot, 18 päeva.

Toiduraha palume tasuda 15. maiks RK Teeninduse OÜ arveldusarvele  EE142200221019254202  Swedbank. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimi ja klass.

Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) e-posti aadressile heti.nomm@reaalkool.ee.

Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa ise maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.

Meeldivat koostööd soovides
RK Teeninduse OÜ

Close

Kas sa tead, Mõmmi, mis on vabadus? Vabadus on see, kui sa enam ei ole kännu külge kinni seotud!“ Heljo Mänd „Mõmmi ja aabits“