Võõrkeelte nädal

Koolielu

Sel nädalal, 11.04-14.04, pöörame nii tundides kui vahetundides enam tähelepanu meie koolis õpitavatele võõrkeeltele ning eri maade kultuurilistele kommetele ja taustale, räägime ka vahetusõpilase elust võõrkeelses kultuuris.

Mitmesugused aktiivõppe tegevused toimuvad inglise, vene, saksa ja prantsuse keeles – eri keeltes Kahoot viktoriinid, mitmekeelsed orienteerumismängud vanalinnas, algklassidele inglisekeelne otsimismäng kooli ümbruses ning muidugi Spelling Bee võistlused.

Külalisesinejana USA saatkonnast räägib teisipäeval Nicole Dennis Ameerika koolielust III kooliastmele.

Close

Nutikas õppija

Küsi julgelt küsimusi.