Info eraüldhariduskoolide lapsevanematele

Vanematele

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolis kehtestatud õppemaksu üle. Lapsevanemal on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel

Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee  ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee .

Close

Kas sa tead, Mõmmi, mis on vabadus? Vabadus on see, kui sa enam ei ole kännu külge kinni seotud!“ Heljo Mänd „Mõmmi ja aabits“