Draamapäev

5. klassid on kogu õppeaasta tegelenud erinevates ainetes Fridrich Reinhold Kreutzwaldi “Eesti rahva ennemuistsete juttudega“. Emakeele tundides on loodud lavastuse stsenaariumid, kunstiõpetuses lavamaketi kavandid, tehnoloogias ja käsitöös meisterdatud maketid, IT-tunnis kujundatud kavalehed ja viimase etapina on valminud juttudest kuuldemängud. 

Nüüd on aeg astuda publiku ette. Kuuldemänge saab kuulata SIIN

Close

Üks kõikide, kõik ühe eest! Meie kooli deviis