Distantsõpe isolatsiooniperioodil

Õppetöö

Kui õpilane jääb lähikontaktsena isolatsiooni, siis on koduse distantsõppe korraldamise põhimõtted järgmised:

  1. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat E-kooli või e-kirja teel eneseisolatsiooni määramisest. Õpilase koolist eemale jäämisest informeerib aineõpetajaid klassijuhataja.
  2. Lapsevanem saadab klassijuhatajale puudumistõendi kogu perioodi kohta. Õpetajad märgivad õpilase puudujaks, välja arvatud juhul, kui õpilane osaleb tunnis Google Meeti kaudu.
  3. Õpilane osaleb õppetöös E-kooli ja Google Meeti vahendusel. Vajadusel saab suhelda ka e-kirja kaudu. 1. klassis korraldatakse töö vastavalt kokkulepetele lapsevanemaga.
  4. E-kooli märgivad õpetajad tunnikirjeldused ja kodused tööd. Alates 5. klassist on kodused ülesanded leitavad tunnikirjelduste alt. E-kooli kaudu jagavad õpetajad ka lisamaterjale ja töölehti. Töölehed on leitavad alajaotuse “ülesanded” alt.
  5. Tunnis osalemine Google Meeti kaudu toimub vastavalt vajadusele õpetajaga kokkuleppel. 
  • 1.-4. klassis toimub Google Meeti vahendusel õppimine klassijuhataja saadetud lingi kaudu.
  • 5.-9. klassi õpilased vastutavad lingi saatmise eest ise, st õpilane saadab õpetajale lingi. Kui klassis on rohkem kui üks puuduv õpilane, siis teevad õpilased omavahel kokkuleppe, kes jagab linki. Kasutada saab Clanbeati.
  • Õpilane ainetundi ei salvesta.

Close

„Kas teate, naksitrallid, mis tähendab õnn? Õnn tähendab seda, et su mänguhiir on ikka ilusasti alles, olgugi ta rattad natuke rohkem kulunud!" Eno Raud, „Naksitrallid“