Draamapäev

Üritused

5. klassid on kogu õppeaasta tegelenud erinevates ainetes H.C.Anderseni muinasjuttudega. Emakeele tunnis loonud lavastuse stsenaariumid, kunstiõpetuses lavamaketi kavandid, tehnoloogias-ja käsitöös meisterdanud maketid, IT-tunnis kujundanud kavalehed ning viimase etapina on  draamatunni raames valminud muinasjuttudest kuuldemängud.
Nüüd on aeg astuda publiku ette!