Ajaloo-olümpiaadilt esikoht

Võistlused

Tallinna Kesklinna Põhikooli 9.d klassi õpilane Tanel Suik on saavutanud I koha vabariikliku ajaloo-olümpiaadi lõppvõistlusel. 

Lõppvooru jõudsid võistlejad kas piirkonnamandaadiga või üleriigilise pingrea alusel. Kuna eriolukorra tõttu ajaloo-olümpiaadi lõppvõistlust pidada ei õnnestunud, võeti pingerea koostamisel arvesse  õpilaste olümpiaaditööde punktisummad 8. veebruaril 2020 toimunud üleriigilise piirkonnavooru olümpiaaditööde põhjal.

Palju õnne Tanelile ja juhendaja Madis Somelarile!