Õppetöö ajavahemikus 18. mai – 9. juuni 2020

Koolielu

Jätkame õppetööd distantsõppe vormis.
Koolimajas läbiviidav individuaalõpe ja kontaktõpe kuni kümneliikmelistes gruppides toimub vastavalt vajadusele eelnevalt sõlmitud kokkulepete alusel.

1. 9. juunil toimub pidulik õppeaasta lõpetamine koos klassijuhatajaga Google Meeti vahendusel. Tunnistused on elektroonilised.
2. Enne tunnistuste saamist palume koolimajja tuua õpikud alljärgneva graafiku alusel:
● 1. juuni 5.e, 7.d, 9.d;
● 2. juunil 6.d, 8.d;
● 4. juunil 4.d, 3.d, 2.d, 2.e;
● 5. juunil 4.e, 6.e, 5.d, 3.d;
1. klasside õpilased toovad õpikud kooli sügisel;
3.e klassi õpilased toovad õpikud kooli kokkuvõtva töö tegemise ajal.
3. Õpikuid võetakse vastu ajavahemikus 9.00-15.00 Pärnu mnt õppehoone I korruse saalis, kus need tuleb asetada lauale.
4. Õpikute toomise päeval võtavad õpilased garderoobist koju kaasa oma sisejalanõud.
5. Koolimajja sisenemisel ja väljumisel tuleb kinni pidada üldkehtivatest ohutusnõuetest ja hoida kinni 2+2 reeglist.

Õpilaste toitlustamine 3. juunini.