Muudatus tunniplaanis 08.11

Õppetöö

Reedel, 8. novembril, on 5. – 9. klassides lühendatud tunnid.

1. 8.00 – 8.35
2. 8.45 – 9.20
3. 9.30 – 10.05
4. 10.15 – 10.50
söögivahetund 10.50 – 11.20
5. 11.20 – 11.55
6. 12.05 – 12.40
7. 12.50 – 13.25