Toiduraha mais ja juunis

Teenused

Koolilõuna hind Tallinna Kesklinna Põhikoolis on 1,34 eurot
1. – 8. klassini kompenseerib riik 1,00 eurot, ülejäänud osa, 0,34 eurot katab lapsevanem. 
1. – 8. klass  8,50 eurot  25 päeva

Toiduraha palume tasuda 1. maiks RK Teeninduse OÜ arveldusarvele  EE142200221019254202  Swedbank. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimi ja klass.

Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp)  e-posti aadressile heti.nomm@reaalkool.ee.

Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa ise maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.

Meeldivat koostööd soovides
RK Teeninduse OÜ